Copenhagen Solutions Lab (CSL) er Københavns Kommunes Smart City initiativ. Nordiq Group A/S har gennemført den midtvejsevaluering som er en del af aftalegrundlaget for CSL. I forbindelse med midtvejsevalueringen blev der samtidig udarbejdet en række strategiske anbefalinger til den fremtidige organisering, rammesætning og placering af CSL.

Midtvejsevalueringen og de strategiske anbefalinger blev foretaget med udgangspunkt i interviews, workshop og inspirationscases.