Vi arbejder på tværs af discipliner og fagligheder

Som rådgivende ingeniører arbejder vi med en bred vifte af ydelser indenfor byplanlægning, og tilbyder det stærkeste team til den specifikke opgave. Vi har et helhedsorienteret blik på byudvikling, men samtidig ekspertviden indenfor eksempelvis jordanalyser, miljøtilladelser, grundvandsmodellering, nedsivningstilladelser, indeklimaundersøgelse og WebGIS løsninger.

Vi har et strategisk afsæt i mødet med vores kunder. Det skaber mulighed for at udfordre etablerede tankemønstre. Dermed åbner vi muligheder for nye veje at gå, i bestræbelsen på at skabe de bedst mulige rammer for det urbane liv.

Vi bringer vores kompetencer i spil på alle niveauer

Vi rådgiver vores kunder på alle niveauer, lige fra strategi, til planlægning og design, teknisk rådgivning, projektledelse samt drift og vedligehold.

Vi arbejder som et rådgivende ingeniørfirma på tværs af discipliner. Sådan kan vi altid tilbyde det stærkeste team og den bedste løsning til opgaven. Vi har specialviden indenfor byggeri, over klimatilpasning, vandressourcer og miljøundersøgelser til alternative boformer og GIS-løsninger.

For os indebærer tværfagligt samarbejde, at vi bringer vores forskellige kompetencer og erfaringer sammen, når vi udvikler bæredygtige og velfungerende byrum med blik for planstrategier og helhedsplaner.

Vi ved, at det tværfaglige arbejde betaler sig: Vi opnår bedre resultater og tilfredse kunder.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.