Strategi

Strategi er en kernekompetence for os. Vi udvikler langsigtede, gennemarbejdede og velforankrede strategier i tæt samarbejde med vores kunder indenfor både byudvikling, udvikling af specifikke kvarterer og landområder. Vi håndterer specifikke opgaver med et bredt aktørnetværk, hvor borgere og eksterne parter er vigtige interessenter. Vi arbejder derudover med strategier, der peger mere indad i organisationen, typisk knyttet til en bestemt udfordring.

Vi hjælper med at udvikle gunstige samarbejder mellem myndigheder, virksomheder, civilsamfundet og forskningsinstitutioner, og vi har solid erfaring med at forankre langsigtede strategiske partnerskaber.

Vores processuelle og eksplorative tilgang sikrer, at strategierne udvikles på et solidt og rodfæstet grundlag. Gennemgående for vores projekter er, at vi realiserer tværfaglighed og forstår både den offentlige og den private sektors virkelighed.

Vi har en dyb forståelse for de politiske processer og rigtig god erfaring med at balancere politiske hensyn med økonomi, teknik og sociale forhold.

Vi giver perspektiv til strategien og konkrete anbefalinger til, hvordan vores kunder kommer sikkert i mål, hvad end om det handler om at få interessenter klædt bedre på, eller om der skal arbejdes med rammerne i organisationen - så har en vi en god proces til at understøtte arbejdet.

VI LØSER MANGE FORSKELLIGE OPGAVER INDENFOR STRATEGI

Skal vi samarbejde?

Vi er åbne for samarbejder med virksomheder og organisationer, og du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har et projekt du gerne vil drøfte.

Vi har indgået et partnerskab med italienske GeoSolutions


GeoSolutions er markedsledende indenfor open source GIS softwareudvikling og har i mange år arbejdet med blandt andet GeoServer, MapStore, GeoNetworks og GeoNode.
GeoSolutions har mere end 200 nationale og internationale offentlige myndigheder samt private virksomheder som deres kunder. 

I Nordiq udvikler vi et nyt WebGIS system til det danske marked, som netop bygger på MapStore og GeoServer.

Partnerskabet styrker vores position som førende rådgiver indenfor tjenester baseret på geospatial open source software, da GeoSolutions og Nordiq har en omfattende ekspertise indenfor området.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.