Byggeri

Vi klæder dig på til at træffe de beslutninger, der sikrer det bedst mulige slutresultat for jeres byggeprojekt. Vores ekspertise inden for bygherrerådgivning giver den nødvendige indsigt og sikrer et oplyst beslutningsgrundlag, så I opnår det mest succesfulde resultat i byggeprojektet. Vi forstår faserne i byggeriet fra start til slut, og er vant til at kommunikere i spændingsfeltet mellem entreprenør, ingeniør, arkitekt, myndighed og bygherre.

Vi er fokuserede på at optimere samarbejdet, så byggeriets faser håndteres effektiv og gnidningsfrit og vi har et vedvarende fokus på, hvordan snitflader og eventuelle uforudsete forsinkelser kan løses med mindst mulig påvirkning for de involverede. Vi er rådgivere på både mindre projekter samt store projekter med høj kompleksitet og anlægssummer af trecifrede millionbeløb. Vi rådgiver i alle faser af byggeprocessen; fra udvikling til ibrugtagning af det færdige byggeri. 

Vores erfaring med byggeri er ikke afgrænset til den traditionelle bygherrerådgivning, da vi er vant til at være involverede i mange andre roller i byggeprojekterne. På nogle projekter er vi helt nede i maskinrummet og koordinere udbud og tilsyn, på andre varetager vi rollen som bygherre eller bygherres rådgiver - ligeledes hjælper vi med at afdække risici og formulere forretningsmodeller, hvorfor vi aflaster bygherre både under udførelsesfasen og under screeningen.

Skal vi samarbejde?

Vi er åbne for samarbejder med virksomheder og organisationer, og du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har et projekt du gerne vil drøfte.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.