GIS

Digitaliseringen har transformeret den måde vores samfund og byer udvikles og drives på og har et kæmpe potentiale for myndigheder og virksomheder. Vi arbejder med at omsætte dette potentiale til konkret handling. Vi hjælper vores kunder med at anvende digitalisering og data strategisk, og træffe de rigtige beslutninger på et systematisk, databaseret grundlag.

Datadrevet værdiskabelse betyder for os at arbejde med data, som et aktiv til at skabe ny indsigt, nye arbejdsprocesser, produkter og services, der skaber effektivisering og transparens.

Vi er eksperter indenfor GIS og har meget stor erfaring med rådgivning og produktudvikling for både kommuner, statslige myndigheder og private virksomheder.

Vi hjælper vores kunder med at anvende GIS i opgaver indenfor både byplanlægning, sagsbehandling, drift og vedligeholdelse, og ikke mindst kommunikation, i både interne og borgerrettede løsninger.

GIS er grundlæggende for hele vores forretning. Vi oplever en stor værdi i at koble vores digitale ekspertise med den dybe faglighed vi har inden for vand, klima, miljø, strategi og byudvikling, hvor vi aktivt anvender de digitale platforme i det daglige arbejde.

Skal vi samarbejde?

Vi er åbne for samarbejder med virksomheder og organisationer, og du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har et projekt du gerne vil drøfte.

No items found.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.