Vi udvikler vores byer ansvarsfuldt og attraktivt

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for det urbane liv

Vi kombinerer viden fra den hastige urbanisering i Asien med skandinavisk livskvalitet

Vi udfordrer etablerede tankemønstre og kombinerer viden på nye måder

Vi kombinerer viden på nye måder og driver forandring

Klimaforandringerne og den demografiske udvikling nødvendiggør en helhedsorienteret tænkning. Vores byer står overfor komplekse udfordringer som vi er med til at løse.

Vi besidder ekspertisen indenfor specifikke fagområder, men vi insisterer samtidig på at tænke på tværs af fagligheder og udfordre etablerede tankemønstre. Derved kombinerer vi viden på nye måder, som modsvarer den stigende kompleksitet indenfor byudvikling.

Vi vil skabe de bedste løsninger i samarbejde med vores kunder. Vi ved, at de bedste resultater opnås, når vi arbejder tæt sammen i hele udviklingsforløbet.

Vi rådgiver kommuner, forsyninger, boligselskaber, entreprenører og udviklere.  

Hos os møder du både ingeniører, planlæggere, arkitekter og strategikonsulenter. Vi arbejder fra vores kontorer i København, Beijing, Holstebro og Aarhus.

Vi har specialiserede medarbejdere, som leverer ydelser indenfor

Vi leverer en bred vifte af ydelser indenfor byplanlægning og tilbyder det stærkeste team til den specifikke opgave. Vi rådgiver vores kunder på alle niveauer, lige fra strategi, analyse, planlægning og designudvikling til konstruktion, drift og vedligehold.

Find os her

Nordiq Group A/S København

Adresse:

Bygmestervej 59, 2400 København V

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Nordiq Group A/S Aarhus

Adresse:

Bygmestervej 59, 2400 København V

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Nordiq Group A/S Holstebro

Adresse:

Bygmestervej 59, 2400 København V

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Nordiq Group A/S China

Adresse:

Bygmestervej 59, 2400 København V

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Vores kunder er vores samarbejdspartnere

Du er altid velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde eller drøftelse af et igangværende projekt. Vi tager os altid tid til at tale med andre som vil udvikle vores byer smartere og mere bæredygtigt. Tag endelig kontakt.

Find os her

Nordiq Group A/S København

Adresse:

Bygmestervej 59, 2400 København NV

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Nordiq Group A/S Aarhus

Adresse:

Filmbyen 23, 2. tv., 8000 Århus

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Nordiq Group A/S Holstebro

Adresse:

Nørregade 49, 7500 Holstebro

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

+45 51 30 17 90

CVR:

41117591

Nordiq Group A/S China

Adresse:

北京市东城区,和平里东街11号,创新楼A座B1-S41B1-S41 Bldg. A, Innovation Building,No. 11 Hepingli East Street,Dongcheng District, Beijing

Mail:

Info@nordiq-group.dk

Telefon:

(45) 31 145 145

CVR:

37500186

Vores kunder er vores samarbejdspartnere

Du er altid velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde eller drøftelse af et igangværende projekt. Vi tager os altid tid til at tale med andre som vil udvikle vores byer smartere og mere bæredygtigt. Tag endelig kontakt.

Ribe Jernstøberi: En ny bydel i Danmarks ældste by

Ribe Jernstøberi står overfor en udvikling, der skal gøre det til en ny attraktiv bydel i naturlig forlængelse af den historiske bykerne. Den 50.000 m2 store industrigrund ligger unikt og smukt et stenkast fra domkirken og ud til marsken. Planen er at forløse beliggenhedens enorme potentiale ved at realisere moderne byhuse med afsæt i middelalderbyens struktur og Ribes arkitektoniske kulturarv.

Vi bistår Esbjerg Kommune i udviklingen af en ny helhedsplan. Vi har bidraget til formuleringen af vision og paradigmer for grundens udvikling. Vi har gennemført markedsundersøgelser og målgruppeanalyser og har udarbejdet en finansiel strategi med en række scenarier for bystruktur og arealdisponering. Derudover har vi i samarbejde med tegnestuen Lokal konkretiseret 6 forskellige typer af byhuse, der skal fungere som inspirationskatalog for selvbyggere og byggefællesskaber. Henover vinteren 2023-24 gennemfører vi et workshopforløb for alle borgere, der kunne være interesserede i at indgå i et byggefællesskab med fokus på vision, byggeproces og organisering. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Nordhavnstunnel, København: Én af danmarkshistoriens største grundvandssænkninger

Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Etableringen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn og ét af Danmarks største anlægsprojekter.

Vi har rådgivet entreprenøren, BESIX-MTH JV, i forhold til den grundvandssænkning, der går forud for etableringen. Vi har bidraget til det indledende tilbudsdesign samt håndteret myndighedsansøgninger, der er afgørende for udførelsen af den meget omfattende grundvandssænkning, som vi har optimeret designet af: Gennem analyse af eksisterende datagrundlag, har vi opstillet en numerisk 3D-model; en grundvandsmodel, der bliver en del af beslutningsgrundlaget for de risikovurderinger, der foretages i forbindelse med sænkning af grundvandsspejlet. Visualisering: Vejdirektoratet.

Boligforeningen AAB: Forundersøgelsesprogram, byggeteknisk undersøgelse

For boligforeningen AAB har vi udført en byggeteknisk undersøgelse i en større afdeling nord for København. Vi har foretaget alle prøvetagninger og analyser samt gravearbejde og åbninger af bygningsdele - til efterfølgende inspektion. De udførte prøvetagninger er blevet beskrevet og præsenteret i en datarapport sammen med resultaterne af de udførte analyser. Vi var fysisk til stede på byggepladsen under det meste af forløbet, hvilket sikrede en effektiv og gnidningsfri proces. 

Forundersøgelsen er en forudsætning for boligafdelingens beslutning omkring det videre forløb. Flere boligforeninger oplever, at mange af deres boliger er usunde og ikke lever op til standardkravene for fx sundt indeklima. Mange afdelinger står derfor overfor at skulle renovere og energioptimere deres boliger. Et forundersøgelsesprogram kan være med til at afklare, hvorvidt boligforeninger står overfor en renovering.