Byplanlægning

Vi skaber de bedst mulige rammer for det urbane liv og udfordrer konstant de etablerede tankemønstre i planlægningen af vores byer. Det forsøger vi at gøre ved at bringe arkitektur, byplanlægning og ingeniørkunst op på et strategisk niveau og gå i tæt dialog med byens beslutningstagere.  

Når vi designer byrum, er der en lang række faktorer vi tænker ind og forsøger at finde den rette balance i; flow af trafikken, bløde trafikanter, de nuværende byudviklingsplaner og ambitioner, klimasikring, økonomi og ikke mindst de behov, der skal være opfyldt for at tiltrække liv til området og skabe aktivitet.

Vi har stor respekt og ydmyghed over for politiske visioner. Derfor inkluderer vi altid byplanlæggere, arkitekter og ingeniører i en tæt dialog med kunden, for på bedste vis at sikre en bæredygtig implementering af visionerne i projektet. I alle dele af projekteringen har vi fokus på, at den oprindelige vision udleves i en helhed. Vi kombinerer viden på nye måder og derfor lykkes det os at skabe unikke og bæredygtige byrum. Det er afgørende for os, at vi bryder med silotænkningen når vi udvikler vores byer, hvorfor vi har et stort fokus på det helhedsorienterede blik på byplanlægning.

Vores strategiske byplanlæggere har bred erfaring med fx udvikling af alternative boformer, rådgivning om planstrategier og helhedsplaner, mobilitet, bystrategisk projektledelse og bygherrerådgivning.

VI TILBYDER MANGE FORSKELLIGE LØSNINGER INDENFOR BYPLANLÆGNING

Skal vi samarbejde?

Vi er åbne for samarbejder med virksomheder og organisationer, og du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har et projekt du gerne vil drøfte.

Vi har indgået et partnerskab med italienske GeoSolutions


GeoSolutions er markedsledende indenfor open source GIS softwareudvikling og har i mange år arbejdet med blandt andet GeoServer, MapStore, GeoNetworks og GeoNode.
GeoSolutions har mere end 200 nationale og internationale offentlige myndigheder samt private virksomheder som deres kunder. 

I Nordiq udvikler vi et nyt WebGIS system til det danske marked, som netop bygger på MapStore og GeoServer.

Partnerskabet styrker vores position som førende rådgiver indenfor tjenester baseret på geospatial open source software, da GeoSolutions og Nordiq har en omfattende ekspertise indenfor området.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.