Drivkræfter bag forandring

Vores faglighed er i top og vi kombinerer viden fra den hastige urbanisering i Asien med skandinavisk livskvalitet

Holdbare løsninger

Vi udvikler løsninger på de samfundsmæssige udfordringer fremtidens byer står overfor. Den demografiske udvikling, de klimatiske forandringer, digitaliseringen og den hastige urbanisering stiller krav til nye samarbejder, hvorfor vi bringer arkitektur, planlægning og ingeniørkunst op på et strategisk niveau.

Vi arbejder med byens beslutningstagere og dem, der er med til at sikre, at beslutninger bliver bragt til live og implementeres.

Vores medarbejdere er eksperter indenfor GIS-løsninger, klimatilpasning, vandressourcer, miljørådgivning, byggeri, byplanlægning, landskab, mobilitet samt strategi og proces.

Vores værdier er vores afsæt i et hvert samarbejde

Integritet

Vi handler anstændigt og som vi selv ønsker at blive behandlet

Respekt

Vi giver plads til at være uenige og respekterer andres meninger og forskelle

Nysgerrighed

Vi er motiveret af nysgerrighed overfor mennesker, kultur og videnskab

Ambition

Vi stiler hele tiden imod at blive bedre, og vi udfordrer os selv og vores omgivelser for at nå nye mål

Tilstedeværelse

Vi er engagerede i det vi foretager os og vi er personlige i vores relationer

Ejerskab

Vi er alle medskabere af løsninger og vi tager ejerskab

Fælles mission og mangfoldighed

I Nordiq Group giver vi hinanden plads til at være forskellige.

Vi passer på hinanden og vi dyrker de fælles interesseområder vi har. Mangfoldighed er en central værdi for os.

Vi har en fælles mission om at levere høj kvalitet i opgaveløsningen og samtidig have det rart sammen som kollegaer. Der er højt til loftet hos os og altid plads til smil og grin - uanset, hvor travlt vi har.

Vores fagligheder spænder bredt, hvilket vi drager nytte af, når vi arbejder tværfagligt om opgaveløsningen. Vi respekterer hinandens faglige udgangspunkter og oplever, at vi er gode til at perspektivere hinandens faglige kompetencer.

Vi mødes gerne udenfor arbejdstid, hvor vi fx cykler, går til koncerter eller spiller badminton. Vi interesserer os ikke for det samme, men vi interesserer os for hinanden og gør os umage for at skabe en arbejdsplads, hvor vi dygtiggør os sammen, leverer høj kvalitet i samarbejde med vores kunder og går glade og inspirerede hjem fra arbejde.

Vi forstår, at et godt arbejdsmiljø er noget vi er fælles om at skabe.

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.