SPILDEVAND OG MILJØGODKENDELSER

Vi hjælper kommuner med at udarbejde miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser, og har erfaring med mange forskellige virksomhedstyper, både med og uden standardvilkår. Vi har grundigt kendskab til praksis hos kommunerne, da vi ofte er udlånt som sagsbehandlere hos kommuner. Vi har udarbejdet tilslutningstilladelser til mange typer virksomheder, lige fra vaskehaller til kemisk industri, og har i den forbindelse foretaget vurderinger af organiske stoffer (A, B, C-vurderinger). Derudover har vi også udarbejdet tilladelser til oppumpet forurenet grundvand og forurenet overfladevand fra eksempelvis veje og kunstgræsplæner. Vi har også erfaring med at udarbejde tilladelser til private spildevandsløsninger i det åbne land, bl.a. til nedsivning, minirenseanlæg og pilerensningsanlæg.