RESSOURCEPERSONER OG OPLÆRING AF KOMMUNALE MEDARBEJDERE PÅ MILJØOMRÅDET

Nordiq Group har stor erfaring med kommunale opgaver på miljøområdet. Vi har udstationeret medarbejdere i en række kommuner, hvor vi f.eks. hjælper med sagsbehandling ifm.:

  • påbud om forbedret spildevandsrensning i åbent land
  • tilladelser til forbedret spildevandsrensning i åbent land f.eks. nedsivning, minirenseanlæg, pileanlæg
  • faskiner til overfladevand, både til private haver og til klimaprojekter for boligforeninger og forsyninger
  • tilslutningstilladelser til spildevand fra industri og forurenet grundvand fra byggepladser og afværgeprojekter
  • udledningstilladelser til overfladevand og spildevand
  • § 8 tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde
  • § 19 tilladelser til genindbygning af forurenet jord

Vi vil også gerne bidrage til en effektiv oplæring af jeres egne medarbejdere på disse områder. Vi kan tilbyde at oplære medarbejdere i et sparringsforløb med samtidig sagsbehandling. Oplæringen vil foregå på aktuelle opgaver i kommunen, som vi løser i samarbejde med jeres medarbejder. Jeres medarbejder vil blive oplært uden øget arbejdsbelastning af kommunens erfarne sagsbehandlere og uden at den nye medarbejder står alene med for mange nye udfordringer. Samtidig vil oplæringen kun være forbundet med begrænsede omkostninger, idet der sagsbehandles i hele oplæringsforløbet. Varighed og omfang af oplæring tilpasses den enkelte medarbejder og de konkrete sager, der skal behandles under oplæringen.

Nordiq Group kan også tilbyde kurser indenfor vores fagområder. Kurserne tilpasses målgruppen både med hensyn til emnet og det faglige niveau.