Kommunalt tilsyn med industrivirksomheder

Hvis I har svært ved at nå jeres miljøtilsyn og kampagner, kan vi hjælpe. Blandt vores medarbejdere findes specialister med ekspertviden om sagsbehandling i kommuner, og vi kan stille med en konsulent med mere end 10 års erfaring fra ansættelse i flere kommuner. Her er der bl.a. ført tilsyn med forskellige typer af virksomheder, både små autoværksteder, grafisk og kemisk industri, metalforarbejdende virksomheder og store godkendelsespligtige virksomheder. Vi er gode til at afpasse vores kommunikation til den enkelte medarbejder i virksomheden. Vi kan føre tilsyn, men vi kan også håndtere det efterfølgende arbejde med at skrive tilsynsnotater og udarbejde udkast til håndhævelse af love og regler. Vi holder vores viden om kommunal sagsbehandling ajour ved at være udstationeret i forskellige kommuner, hvor vi bl.a. sagsbehandler inden for spildevandsområdet, jord og grundvand samt miljøgodkendelser. På den måde bevarer vi vores indsigt i håndhævelse af love og bekendtgørelser, og vil derfor kunne skrive tilsynsnotater, der fremhæver de vigtigste miljøforhold på virksomheden og udarbejde udkast til eventuelle henstillinger, påbud og lignende.