Jordhåndtering og brug af overskudsjord

Ved langt de fleste anlægsprojekter skal der håndteres overskudsjord. Her kan vi hjælpe til med at finde den optimale løsning på håndtering af overskudsjorden, bl.a. ved indledningsvist at reducere mængden mest muligt. Vi tager meget tidligt en dialog med myndighederne og mulige jordmodtagere, så vi opnår det korrekte og nødvendige analyseomfang fra starten. Vi kan udføre forklassificeringer og udarbejde jordhåndteringsplaner samt indhente nødvendige tilladelser (f.eks. anmeldelser, §8- eller §19-tilladelser). Vi er meget erfarne i at føre tilsyn i anlægsfasen og at have den løbende tætte kontakt med både entreprenører, bygherre og myndigheder, så projekterne forløber smidigt samt miljømæssigt og økonomisk optimalt.

Vi har skrevet en artikel om vores arbejde med jordhåndtering. Læs mere i Grønt Miljø 2016 (10).