FORURENINGS- OG INDEKLIMAUNDERSØGELSER

Vi har stor erfaring i udførelse af forureningsundersøgelser på stort set alle typer af forurenede grunde. Vi udfører undersøgelser af både jord, grundvand og indeklima. Vi har indgående kendskab til langt de fleste undersøgelsesmetoder og har ligeledes erfaring med oprensning af forurenede grunde samt indeklimasikring. Endelig kan vi lave risikovurderinger og risikoberegninger overfor f.eks. indeklima og arealanvendelse.

Ved bygge/anlægsarbejde eller ændring af arealanvendelse på forurenede grunde har vi stor erfaring i at søge tilladelser (§ 8 eller §19) hos myndighederne. Vi ved hvilke krav myndighederne oftest stiller til undersøgelserne og går tidligt i dialog for at få en optimal løsning.