Forurenede byggematerialer

En række farlige stoffer, som f.eks. PCB, asbest, chlorerede paraffiner, tungmetaller osv., har tidligere været anvendt i stor stil i byggematerialer, og findes derfor fortsat i mange ældre bygninger. Det kan give anledning til indeklimaproblemer ved brug af bygningerne, men også volde store udfordringer ved nedrivning eller renovering ift. både arbejdsmiljø og håndtering af byggeaffald.

Som bygningsejer er det dit ansvar, at sikre mennesker og miljø mod skader fra forurenede byggematerialer i din bygning. Både ved almindelig brug og ved nedrivning og renovering. Kommunen har tilsynspligten over for sundhedsfarlige boliger og ved affaldshåndtering. I forbindelse med både renoveringer, nedrivninger og vedligeholdelse men også ved almindelig hverdags brug af bygningerne har du som arbejdsgiver ansvaret for at dine medarbejderes arbejdsmiljø er acceptabelt, hvis de arbejder i bygninger med forurenede byggematerialer. Hvis du vil vide mere om roller og ansvar kan du f.eks. læse mere på pcb-guiden.dk.

Hvad enten du er bygningsejer eller -bruger, bygherre, rådgiver, arkitekt, håndværker eller entreprenør, kan Nordiq Group hjælpe dig med at løse dine problemer med forurenede byggematerialer. Da vi er nogle af de mest erfarne i branchen indenfor dette område, vil vi kunne finde den bedste og billigste løsning og hjælpe med en smidig proces. Vi kan f.eks. udføre:

  • indledende screeninger og stikprøveundersøgelser
  • komplette kortlægninger og mængdeopgørelser
  • arbejdsbeskrivelser for håndtering og bortskaffelse
  • procedurer til sikring af overholdelse af arbejdsmiljøkrav
  • projektering og udbud af miljøsanering og nedrivning
  • indeklimaundersøgelser for PCB, skimmel m.v.