GIS & DIGITALISERING

Digitaliseringen har transformeret den måde vores samfund og byer udvikles og drives og har et kæmpe potentiale for myndigheder og virksomheder. Nordiqs team af GIS-eksperter arbejder med at omsætte potentiale til handling. Vi hjælper vores kunder med at anvende digitalisering og data strategisk, og træffe de rigtige beslutninger på et systematisk, databaseret grundlag.

Datadrevet værdiskabelse betyder for os at arbejde med data som et aktiv til at skabe ny indsigt, nye arbejdsprocesser, produkter, services mm, der skaber effektivisering og transparens. Vi er eksperter i at formidle viden på digitale platforme, og udvikle borgerrettede løsninger, som myndigheder kan bruge til at inddrage borgerne i fx byudvikling og planlægning.

GIS er Geografiske Informationssystemer, og er al den information, der kan placeres på et kort. GIS bruges til at skaffe, bearbejde, analysere og præsentere data, der har en lokation, og kan anvendes til at effektivisere arbejdsgange og skabe overblik over store datamængder. Vi hjælper vores kunder med at anvende GIS i opgaver inden for både planlægning, sagsbehandling, drift og vedligeholdelse og ikke mindst kommunikation i borgerrettede løsninger.

GIS er grundlæggende for hele vores forretning. Vi oplever en stor værdi i at koble vores digitale ekspertise med den dybe faglighed vi har inden for vand, miljø, strategi og byudvikling, hvor vi aktivt anvender digitale platforme i det daglige arbejde.

Teknisk konsulentbistand

Vi har et indgående kendskab til GIS-løsninger og -teknologi på markedet og yder bistand med udvikling og integration af løsninger i jeres forretning.

DIGItalisering og datadrevet værdiskabelse

Vi hjælper kunder med at sætte retning på deres digitaliseringsindsats, så den skaber værdi for dem og deres omverden. Vi kombinerer tekniske kompetencer med viden om brugere og behov, og perspektiverer med vores indsigt i trends inden for data og digitalisering.

Udvikling af løsninger

Vi er drevet af at udnytte data innovativt og arbejder konstant på at udvikle nye digitale systemer, som forbedrer og effektiviserer planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser.

Kurser

Vi deler ud af vores dybe viden om GIS på kurser for både individer og organisationer. Digitale systemer giver først værdi når de bliver brugt og vi er stærke til at formidle hvordan GIS kan transformere det daglige arbejde.

Strategisk rådgivning

Vores team af erfarne GIS- og digitaliseringseksperter leverer skræddersyet rådgivning om GIS-relaterede problemstillinger og løsninger.