Integreret vandressourceforvaltning (IWRM)

I Danmark anser vi adgang til rent vand som en selvfølge i vores hverdag, og det er svært at forestille sig, at vi skulle kunne løbe tør for vand. I andre dele af verden er virkeligheden dog en helt anden. Næsten en femtedel af Jordens befolkning lever med en konstant frygt for om der er vand nok. Kan markerne vandes i morgen. Er der er rent drikkevand til familien? Bliver virksomheder nødt til at lukke ned for produktionen?

I sådanne områder har politikerne et kæmpe ansvar for at fordele vandet på en fair og bæredygtig måde. Det er ikke et let puslespil at få til at gå op, og der er meget på spil. Ofte bruges dæmninger til at bygge bro mellem perioder med overskud af vand og perioder med tørke. Disse dæmninger giver politikerne en vis frihed til at planlægge og måske helt undgå de værste følger af perioder med tørke. En forkert strategi kan til gengæld også skabe unødvendig vandmangel og dermed store økonomiske tab. Politikerne sidder derfor med et stort ansvar. Hvornår er der vandmangel nok til at åbne for sluserne? Hvem skal ikke have vand? Og hvad med de naturlige økosystemer?

Vi har indgående kendskab til denne type problemstillinger og i høj grad også til hvordan de kan løses. Vi ser et stort internationalt potentiale i integreret vandressourceforvaltning koblet med økonomiske modeller, og har erfaring i at udvikle skræddersyede modeller til at hjælpe myndighederne med at tage de rigtige beslutninger.