Ressourceperson til sagsbehandling for Viborg Kommune

Via en udstationeret ressourceperson har Nordiq Group hjulpet med sagsbehandling i afdelingen Natur og Vand hos Viborg Kommune. Som ressourceperson har vi varetaget opfølgning på spildevandsplanen ift. separatkloakering og lokal nedsivning, både i Viborg og i mindre byer i kommunen. Opgaverne har strakt sig over hele forløbet fra information om separatkloakering til varsling af påbud og telefonisk opfølgning på manglende færdigmelding af separatkloakering samt udarbejdelse af tilladelser til nedsivning. I sagsbehandlingen er anvendt værktøjerne ACADRE, GIDAS og MAPINFO.

I en opgave som ressourceperson hos kommunerne opnås et værdifuldt indblik i arbejdsgange og udfordringer i den offentlige forvaltning.