Grundvandssænkning og myndighedsarbejde ved Frihedsmuseet

Nordiq Group assisterer entreprenørvirksomheden Arkil med rådgivning ifm. grundvandshåndtering under etableringen af det nye Frihedsmuseum på Churchillplads 7 i Indre København. Bygherre på projektet er Slots- og Kulturstyrelsen, og det nye museum kommer til at rumme et større underjordisk udstillingslokale i én etage og en ankomstbygning udformet som et elliptisk tårn, der fører to etager op over terræn.

Nordiq Group står for indhentning af alle relevante myndighedstilladelser til grundvandshåndtering: Boringstilladelser og bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven, tilladelse til reinfiltration efter miljøbeskyttelseslovens §19, tilladelse til udledning til havnen samt til spildevandstilladelse. Arbejdet indebærer løbende dialog og møder med Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning samt HOFOR.

Nordiq Group har herudover stået for opsætning af en lokal grundvandsmodel i GMS MODFLOW, som anvendes til entreprenørens verificering af antagelserne i udbudsmaterialet, herunder de anvendte hydrauliske parametres betydning for de beregnede vandmængder. Modellen anvendes endvidere til at optimere placeringen af pumpe- og reinfiltrationsboringerne i et tæt samarbejde mellem rådgiver og entreprenør.