Ny indvindingstilladelse, boringsrenovering og statusrapport for frederiksberg forsyning

Frederiksberg Forsyning driver en udfordrende grundvandsindvinding i et tæt befolket område i centrum af København. Nordiq Group leverer rådgivning til Frederiksberg Forsyning indenfor en række områder, herunder:

  • Indvindingstilladelse. Nordiq Group har vurderet grundvandsressourcen og hjulpet med fornyelse af tilladelse til permanent indvinding af drikkevand hos Frederiksberg og Københavns Kommune. Undersøgelsen har bl.a. omfattet vurdering af vandstands- og grundvandskemiske forhold, optimal drift under hensyn til bæredygtighed og fremtidige klimaforhold, igangsættelse af nyt moniteringsprogram, projektledelse under grundvandsmodellering samt fremskrivning af vandkvalitet i forbindelse med igangværende projekt med blødgøring af råvandet.
  • Boringsrenovering. Nordiq Group har været projektleder i forbindelse med renovering og regenerering af Frederiksberg Forsynings 5 indvindingsboringer. Dette omfattede bl.a. tilsyn med boreentreprenør og dialog med myndigheder. Efter fuldendt regenerering forestod Nordiq Group tolkning af pumpetests og revurdering af vandstandsbånd i henhold indvindingstilladelsen, samt anbefalinger til ny driftspraksis.
  • Vandprøvetagning. Nordiq Group forestår i 2017 den årlige vandprøvetagning af 24 boringer i Frederiksberg Kommune som en del af den løbende overvågning af kvaliteten af grundvandsressourcen. Prøvetagning og analyser udføres i samarbejde med ALS, og resultaterne registreres i Jupiter-databasen.
  • Statusrapport. Nordiq Group har udarbejdet den årlige statusrapport for Frederiksberg Forsynings indvinding i 2016. Tilstanden af grundvandsmagasinet og konsekvenserne af den aktuelle indvindingsstrategi vurderes ud fra pejlinger, vandkemi og indvinding.