Systematisk overvågning af grundvandsressourcen

Frederiksberg Kommune har i knap 30 år gennemført en systematisk overvågning af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk for at følge udviklingen i grundvandskvaliteten.

I perioden 2018-2022 vil Archiland stå for grundvandsovervågningen for Frederiksberg Kommune af vandkvaliteten i en lang række boringer, samt årlig synkronpejling til bestemmelse af potentialeforholdene. Formålet er at følge udviklingen fra kendte forureningstrusler samt opdage nye trusler rettidigt for at sikre den fremadrettet indvinding til drikkevandsformål. Archiland vil udover årlig afrapportering, også bistå med anbefalinger og forsalg til evt. ændringer til overvågningsprogrammet som grundlag for en tilstrækkelig indsats til beskyttelse af grundvandsressourcen. Forsyning driver en udfordrende grundvandsindvinding i et tæt befolket område i centrum af København.

Kunde: Frederiksberg Kommune

Foto: Archiland A/S og Frederiksberg Kommune