Strategiske partnerskaber

Ved at samarbejde på tværs af sektorer eller brancher er partnerskaber en effektfuld måde at rykke på en dagsorden og skabe værdi, som man ikke kan opnå alene. Vi har en række gode erfaringer med at udvikle og forankre strategiske partnerskaber mellem myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner.

Vi kan hjælpe med:

  • Hvorfor partnerskaber? De første indledende faser med at finde formålet med at gå ind i et partnerskab og skabe dialog med potentielle partnere, samt udvikle det fælles grundlag for at indgå et partnerskab, så det bliver til en gensidig gevinst for parterne.
  • Hvordan partnerskaber? Finde og udvikle den rette partnerskabsmodel. Det kunne fx være Offentligt-Privat Innovationspartnerskab, OPI, frivilligt partnerskab m.fl., så alle parter er trygge og engagerede i det fælles projekt.
  • Udvikle organisering af partnerskaber og sikre fremdrift og forankring