Erhvervsstyrelsen har som mål at skabe vækst i dansk erhvervsliv ved at sætte gode rammer for at virksomheder kan udnytte mulighederne i digitalisering og data. Nordiq Group har hjulpet med at formulere og perspektivere en strategi for styrelsens dataplatform Virk Data, data.virk.dk:

  • Udarbejde en tværgående analyse af forskellige rapporter om myndigheders og erhvervslivets barrierer for at bruge offentlige data, og uddrage hvordan Erhvervsstyrelsen konkret kan bruge denne viden i det strategiske arbejde med data.
  • Gennemføre en survey blandt Virk Datas brugere og analysere brugsmønster i sammenligning med andre offentlige dataportaler i Danmark og udlandet.
  • På baggrund af den indsamlede viden og med inddragelse af forskellige interne interessenter, formulere en strategi for Virk Data, der kan understøtte formålet om at fremme vækst gennem erhvervslivets anvendelse af åbne, offentlige data.

Nordiq Group har også bidraget med input til styrelsens ambition om arbejde mere datadrevet. Der er et stigende fokus på datadrevet værdiskabelse i det private erhvervsliv, og en voksende mængde litteratur på området, særligt fra USA, men hvordan kan dette omsættes til den offentlige sektor i Danmark, der også ser et behov for at arbejde strategisk med data som et aktiv?

  • Give perspektiver på data management og især rollen som Chief Data Officer og Chief Data Scientist, og sætte det i sammenhæng med danske myndigheders arbejde med data.
  • Igangsætte pilotforløb med konkret virksomhed om deres brug af styrelsens data med henblik på at give styrelsen konkrete erfaringer som kan bruges til at forbedre tilgængelighed og datakvalitet.
  • Give faglig sparring til styrelsens tværoffentlige partnerskab for åbne, offentlige data, bidrage til rammesætning af konsulentopgaver og ideudvikle med teamet om fremtidige aktiviteter