Digitalisering og datadrevet værdiskabelse

Vi hjælper kunder med at sætte retning på deres digitaliseringsindsats, så den skaber værdi for dem og deres omverden og bidrager til at nå i mål med deres overordnede strategi. Vi kombinerer tekniske kompetencer med viden om brugere og behov, og perspektiverer med vores indsigt i trends inden for data og digitalisering.

Datadrevet værdiskabelse betyder for os at arbejde med data som et aktiv til at skabe ny indsigt, nye arbejdsprocesser, produkter, services mm, der understøtter organisationens formål og skaber værdi i det enkelte projekt.

Vi har praktiske erfaringer med at udvikle og gennemføre digitaliseringsprojekter og med at anvende data, samt det strategiske overblik og udsyn. I vores projekter har vi fokus på brugere og adfærd og på at arbejde med den kulturforandring som er nødvendig for at en organisation tager nye teknologier til sig og begynder at arbejde med datadrevet værdiskabelse.

Vi har hjulpet offentlige myndigheder og private virksomheder med digitalisering og datadrevet værdiskabelse, og kan bistå med:

 • Platform: hvor står I nu?
  • Skabe overblik over hvilke data I indsamler og hvor og hvordan de bliver brugt – internt i organisationen, samt som research blandt eventuelle eksterne brugere
 • Ambition: Hvor vil I gerne hen?
  • Gennemføre en proces, der får inddraget jeres vigtigste interessenter i en fælles vision og mission
  • Perspektivere med erfaringer fra myndigheder og virksomheder i ind- og udland
 • Inspiration: Hvad kan I bruge jeres egne data til? Er der andre tilgængelige data som kan styrke jeres arbejde?
  • Udvikle visualiseringer og skabe dialog med nogle af jeres brugere
 • Organisering: Hvordan sikrer I den bedste organisering, så I har dækket hele datas værdikæde?
  • Teknologi: databaser, infrastruktur, værktøjer
  • Dataforvaltning: datakvalitet, sikkerhed, processer
  • Analytics: forretningsudvikling, kompetencer, software
 • Handling: Hvordan kommer I videre?
  • Udvikle en handlingsplan
  • Gennemføre første skridt gennem mindre pilotprojekter, hvor data bliver brugt i et udvalgt team eller på en udvalgt opgave.