Samfundsøkonomisk analyse

For Frederiksberg Forsyning har Nordic Group været projektleder på udarbejdelse af den samfundsøkonomiske analyse af indvinding af drikkevand på Frederiksberg. Analyse belyste gennem tre scenarier de fremtidige muligheder for indvinding af drikkevand og de politiske, tekniske, økonomiske og miljømæssige muligheder og konsekvenser.

Vi var ansvarlige for at koordinere input fra en række rådgivere, kommune, forsyning og region, kvalitetssikre datagrundlag og beregninger, samt for i samarbejde med kommunen at udarbejde en endelig indstilling til Miljøministeriet.