SLØJFNING AF BORINGER FOR HOFOR

Nordiq Group yder teknisk rådgivning og bistand til Hovedstadens Forsyning (HOFOR), hvor Nordiq Group bl.a. har stået for projektledelse i forbindelse med sløjfningsopgaver som omfatter udbudsforretning (udarbejdelse af udbudsdokumenter og evaluering af afgivne tilbud, samt indstilling til valg af entreprenør), dialog med interessenter (lods-/og boringsejere) og myndigheder (kommuner), løbende dialog, tilsyn og opfølgning med udførende entreprenører, samt koordinering med HOFORs drift og projektledelse især vedr. tekniske og praktiske forhold.

I forbindelse med sløjfning af indvindingsboringerne på Ejby Kildeplads, har Nordiq Group desuden efterfølgende foretaget en screening via GIS-temakort i forhold til HOFORs eksisterende indvindingsboringer og råvandsledninger for at vurdere hvorvidt kommunale arealer kan indgå som erstatningsarealer for den nu lukkede kildeplads. Arbejdet bestod primært af GIS arbejde samt dialog med Køge Kommune og HOFOR.

På besigtigelse: