Ressourcepersoner i kommunal sagsbehandling

Nordiq Group assisterer en række kommuner i deres sagsbehandling inden for miljø, gerne som indstationeret ressourceperson.

Nordiq Group hjælper Roskilde Kommune med sagsbehandling indenfor jordområdet, herunder tilladelser til gravearbejde på forurenede grunde (§8 i Jordforureningsloven) og genindbygning af forurenet jord (§19 i Miljøbeskyttelsesloven). Derudover udarbejder vi påbud om forbedret spildevandsrensning i åbent land samt nedsivningstilladelser og tilladelser til pileanlæg, minirenseanlæg, faskiner etc.

I Ringsted Kommune udfører vi miljøtilsyn og sagsbehandler indenfor klagesager og miljøgodkendelser.

Vi assisterer endvidere Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner med sagsbehandling på spildevandsområdet. Vi udarbejder i samarbejde med kommunens sagsbehandlere tilslutningstilladelser til virksomheder, herunder validering af virksomhedernes A, B, C-vurderinger og opstilling af vilkår til det afledte spildevand. Ligeledes har vi hjulpet Viborg Kommune med sagsbehandling ved separatkloakering, nedsivning mv. som led i opfyldelse af deres spildevandsplan.

Derudover har vi været udstationeret hos Frederiksberg Kommune, hvor vi sagsbehandlede indenfor jordområdet – herunder §8- og §19-tilladelser. Nordiq Group udarbejdede også nedsivningstilladelser og tilslutningstilladelser til bl.a. overfladevand fra store LAR-løsninger og oppumpet grundvand.