Strategisk plan for bæredygtig byudvikling i hjertet af Beijing

Hutonger er smalle stræder omgivet af gårdhavehuse, der gemmer på indre gårdhaver. Det var den traditionelle boligform i Beijing og er en del af Kinas kulturarv. Qinglong Hutong ligger indenfor den gamle bymur og huser et af Kinas vigtigste templer, Lama templet. Det var derfor med stor ydmyghed og stolthed at vi påtog os opgaven om at opkvalificere hutongen med respekt for kulturarven.

Hverdagsliv i Qinglong Hutong, Dongcheng District, Beijing

I fase 1 skabte vi den politiske vision, der blev forelagt og godkendt af Beijings borgmester. Visionens 3 hovedelementer var:

  • At øge den generelle livskvalitet for de 12-13.000 indbyggere i Hutongen.
  • At styrke den kulturelle identitet og skabe sammenhæng mellem hutongen som kulturarv og lamatemplet
  • At skabe en platform for tiltrækning af kreative erhverv.

I GGB-analysen, spejlede vi erfaringer fra Vesterbros udvikling ind i den lokale kontekst og udarbejdede 3 scenarier for hvert af områderne; mobilitet, klimatilpasning, affald og sanitet, byrum og arealudvikling. Hvert scenarie blev vægtet efter en række kriterie herunder økonomi.  Herudfra konkretiserede vi en række design guides der blev udgangspunkt for masterplanen.

Første etape blev indviet september 2018 og fik massiv kinesisk medieomtale.

Spejling af byudvikling på Vesterbro i København ind i Qinglong
Visualisering af plaza
Visualisering af Qinglong Loop

Kunde: Beijing Municipality /Dongcheng District

Projektperiode: Juni 2017 – Maj 2018

Leverancer: Vision, GGB-analyse, design guide, masterplan

Produkt: 250 siders booklet A3 format

Partner: Archiland International