Grundvandssænkning ved Østre landsret for A. Enggaard a/s

Nordiq Group assisterer A. Enggaard A/S med projektering og rådgivning ifm. grundvandssænkning under opførelsen af den nye Østre Landsret i Københavns Nordhavn. Byggeriet er placeret i et område af Nordhavn med intenst anlægsarbejde og adskillige samtidige byggeprojekter med større grundvandssænkninger. Dette har krævet en høj grad af koordinering med både kommune, øvrige projekter samt øvrige interessenter i området.

Nordiq Groups ydelser omfatter vurdering af tidligere undersøgelser samt udførsel af supplerende forundersøgelser, vurdering af forundersøgelser og opstilling af grundvandsmodel i GMS MODFLOW til modellering af indstrømning af grundvand og tilrettelæggelse af strategi for grundvandshåndtering, udarbejdelse af myndighedsprojekt og ansøgning om relevante tilladelser samt dialog med myndigheden, deltagelse i møder med myndighed og interessenter som bygherres rådgiver samt efterfølgende ved etablering af byggegrube og grundvandssænkning også bygherrerådgivning og tilsyn.

Bygherre: A. Enggaard A/S

Projektperiode: 2019