MUDP-projekt om smart cities

Vi har realiseret et smart city udviklingsprojekt gennem MUDP, hvor vi sammen med Frederiksberg Forsyning udviklede et online moniteringssystem til urbane vandressourcer. Med det skabte vi basis for at målrette planlægning, design, drift og vedligehold af de store investeringer inden for klimatilpasning.

Planlægning af monitering
Klimatilpasning på Frederiksberg

En del af projektet gik ud på at installere målere i nogle af de områder i Frederiksberg, hvor regnvandet er afkoblet fra kloaksystemet. Ved at sammenholde måledata fra forskellige steder i regnvandssystemet, kan man få brugbar viden om de nye anlæg under forskellige regnvejrsmønstre.

Kunde: Miljø- og Fødevareministeriet, Eco Innovation MUDP

Projektperiode: 2017-2018

Leverancer: Rapport og præsentationer

Partnere: Frederiksberg Forsyning, DISUD, Carsten Krogh, IVS2020