Jordhåndtering på Basecamp

Nordiq Group fører miljøtilsyn med gravearbejdet på BaseCamp i Lyngby, hvor der skal bygges ca. 600 kollegieværelser, biograf, fitness mv. Tilsynet yder generel miljørådgivning og hjælper med til at optimere jordhåndteringen i forhold til sortering af jord og genindbygning af jord. Derudover føres der tilsyn med opgravning af olietanke og oprensning af jordforureninger, og der udtages jordprøver til analyse.