Grundvandssænkning ved Hotel Scandic Spectrum for HM2 A/S

Nordiq Group assisterer Bygherre HM2 A/S med projektering og rådgivning ifm. grundvandssænkning under opførelsen af nyt hotelbyggeri – Hotel Scandic Spectrum – på Kalvebod Brygge. Det nye hotel kommer til at rumme 632 værelser fordelt på 7 etager og på 30.000 m2, og bliver dermed Scandic-kædens største hotel.

Nordiq Groups ydelser omfatter revurdering af tidligere undersøgelser, grundvandsmodellering (i GMS MODFLOW) af indstrømning og strategi for grundvandshåndtering, udarbejdelse af myndighedsprojekt og ansøgning om tilladelser, ansøgning om samt udbud og anvendelse af supplerende forundersøgelser, udbud af selve grundvandssænkning som totalentreprise, samt efterfølgende bygherrerådgivning og tilsyn ved etablering af byggegrube og grundvandssænkning.

Desuden har arbejdet omfattet koordinering med den nærliggende grundvandssænkning med tilhørende reinfiltration på Post-grunden.

Katrine på byggepladsen
Byggepladsen ved Kalvebod Brygge
Tegninger af Dissing+Weitling Arkitekter

Kunde: HM2 A/S

Projektperiode: 2018