Grundvandsovervågning for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har i knap 30 år gennemført en systematisk overvågning af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk for at følge udviklingen i grundvandskvaliteten.

I perioden 2018-2022 vil Nordiq Group stå for grundvandsovervågningen for Frederiksberg Kommune af vandkvaliteten i en lang række boringer, samt årlig synkronpejling til bestemmelse af potentialeforholdene. Formålet er at følge udviklingen fra kendte forureningstrusler samt opdage nye trusler rettidigt for at sikre den fremadrettede indvinding til drikkevandsformål. Nordiq Group vil udover årlig afrapportering, også bistå med anbefalinger og forslag til evt. ændringer til overvågningsprogrammet som grundlag for en tilstrækkelig indsats til beskyttelse af grundvandsressourcen.