Frederiksberg Forsynings Nyt vandværk med blødgøring

Nordiq Group assisterer Frederiksberg Forsynings egen projektleder med projektledelsen ifm. projekt med etablering af nyt vandværk med blødgøring på Frederiksberg.

Nordiq Group har stået for udarbejdelse af udbudsmateriale ved sikring af input og koordinering mellem myndigheder, arkitekt, jurister og eksperter ifm. udarbejdelse af udbudsmaterialet. Herunder koordinering mellem forsyningens Plan og Drift afdeling. Herefter koordinering af udbudsprocessen, spørgsmål/svar samt evaluering af tilbud samt deltagelse i forhandlinger med de bydende konsortier. Nordiq Group har stået for sikring af fremdrift og kvalitet under stort tidspres og med højt politisk fokus, og vil i de kommende år fortsætte med assisterende projektledelse ifm. projektering, etablering og idriftsætning af det nye vandværk.

Billeder fra underskriftsseancen med entreprenøren:

Kunde: Frederiksberg Forsyning

Projektperiode: 2019-2020