Environmental Due Diligence i Nordjylland

Nordiq Group har udført en EDD for et område i Nordjylland. Det er planlagt, at området skal bebygges med række- og klyngehuse, og at en del af arealet skal anvendes som rekreativt område og til klimatilpasning og regnvandshåndtering. En eksisterende gård skal fjernes for at udføre planerne.

Nordiq Group har vurderet projektet i forhold til jordforurening, for at afgøre om der kan være risiko for kontakt med forurenet jord eller indeklimagener fra flygtige forureninger. Grundvandsforhold og overfladevand er gennemgået for at optimere håndteringen af regnvand, og for at vurdere om grundvandssænkning er nødvendigt under byggeriet. Derudover har Nordiq Group vurderet, om der er forurenede bygningsmaterialer i bygningen, som skal nedrives. Afslutningsvis er de økonomiske risici gennemgået.