I forbindelse med etablering af GIS-enheden i Nordiq udarbejdede vi et udviklingsprojekt med støtte fra Innovationsfonden. NG Plan er bygget på mange års erfaring med udvikling og vedligeholdelse af Geografisk Informationssystemer og bruges til analyse og behandling af store mængder data.

Formålet med projektet er

  • Enkelt at kunne tilgå de mange data, der er til rådighed på nationalt og kommunalt niveau – suppleret med Open Data og egne data
  • At kunne opbygge sine egne kortpræsentationer / visualiseringer
  • At kunne sammenstille og præsentere relevante analyser/scenarier med BI-funktionalitet
    (Geografi, grafer, dashboards, tabeller …)

Fase 1 af projektet er færdigudviklet og anvendt i en række af Nordiqs rådgivningsopgaver:

Cykelparkering og Klimasikring, Københavns Kommune

Analyse af Budgetudvikling i danske Kommune, FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører)

Kunde:    Innovationsfonden

Aftale:    Udviklingsaftale

Status:   Fase 1 er færdigudviklet/Fase 2 er påbegyndt

Nøglepersoner: Morten Blemmer, Nils Bo Wille-Jørgensen,

Thomas Hallundbæk, Johan Vibe Eckhoff, Mads Møller,

Rikke Gram-Hansen