Frederiksberg Forsyning driver en udfordrende grundvandsindvinding i et tæt befolket område i centrum af København. Archiland A/S hjælper Frederiksberg Forsyning med en vurdering af grundvandsressourcen og fornyelse af deres tilladelse til permanent indvinding af drikkevand hos Frederiksberg og Københavns Kommune. Undersøgelsen har bl.a. omfattet vurdering af vandstands- og grundvandskemiske forhold, optimal drift under hensyn til bæredygtighed og fremtidige klimaforhold, igangsættelse af nyt moniteringsprogram, projektledelse under grundvandsmodellering samt fremskrivning af vandkvalitet i forbindelse med igangværende projekt med blødgøring af råvandet.

Endvidere hjælper Archiland A/S med projektledelse i forbindelse med renovering og regenerering af forsyningens 5 indvindingsboringer. Dette omfatter bl.a. tilsyn med boreentreprenør og dialog med myndigheder. Efter fuldendt regenerering afsluttes opgaven med tolkning af data fra pumpetests og revurdering af vandstandsbånd i henhold indvindingstilladelsen, samt anbefalinger til ny driftspraksis.


Katrine Staal-Thomsen
(45) 2075 2139
kst@nordiq-group.dk

Frederiksberg Forsyning, Grundvand, Indvindingstilladelse