Nordiq er med i regeringens klimapartnerskab

Vores CEO Mads Møller er med i Klimapartnerskabet for service, it, rådgivning og turisme, og har bidraget til at diskutere virkeliggørelsen af 70 procent reduktionsmålet i 2030.

Mads er derfor blevet interviewet af Dansk Industri og viser her sit symbol på klimakampen – cyklen, som for Mads har et kæmpe potentiale for den grønne omstilling 🚲🌍

Mads’ pointe er klar: grøn omstilling kræver at vi bryder ud af silotænkningen og søger synergierne på tværs af fagligheder og brancher. Det er netop det, vi som rådgivere, særligt kan bidrage med til klimakampen: den tværgående perspektivering og udveksling.

Mads Møller fortæller hvad vi arbejder med i Nordiq Group, hvad hans symbol på klimakampen er, samt hvad vores forslag har været til klimapartnerskabet