Rådgivning tæt på kunden

Vi stiller gerne en eller flere medarbejdere til rådighed som eksempelvis sagsbehandlere eller specialister, på lige fod med kundens øvrige medarbejdere. En ressourceperson fra vores vandgruppe bidrager typisk med:

  • Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om nedsivningstilladelser, grundvandssænkning, vandindvinding eller lignende.
  • Assistance med udarbejdelse af ansøgninger.
  • Smart datahåndtering, opsætning af systemer og automatisering af arbejdsgange.
  • Projektledelse og tilsyn.