Rådgivning tæt på kunden

Vi har stort kendskab til lovgivningen på vandområdet og har både erfaring med at assistere kommuner med sagsbehandling samt entreprenører, forsyninger og bygherrer med indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser. Vi kan eksempelvis hjælpe med:

  • Separatkloakering og nedsivningstilladelser
  • Tilladelser til udledning og re-infiltration
  • Tilladelser til boringer og grundvandssænkning
  • Tilladelse til vandindvinding
  • Opfølgning på vilkår i tilladelser og dokumentation til kommunen