GRUNDVANDSHÅNDTERING I BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

Ved bygge- og anlægsarbejder er det ofte nødvendigt at sænke grundvandet, hvis byggegruben skal sikres mod grundbrud og holdes tør under arbejdets udførelse. Vi planlægger og dimensionerer det nødvendige anlæg for grundvandssænkning, og forstår nødvendigheden af tværfagligt samarbejde for at opnå den bedste og billigste løsning.

Vi rådgiver bredt indenfor håndtering af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, herunder:

  • design og gennemførelse af forundersøgelser
  • tolkning af pumpe- og kapacitetstests
  • analytisk beregning og numerisk modellering af scenarier for grundvandssænkning og re-infiltration, ofte i forhold relateret til klimaforandringer
  • udarbejdelse af myndighedsansøgninger og udbudsmaterialer

Vi indleder altid en tidlig dialog med myndighederne, så deres behov og krav identificeres tidligt i projektforløbet, og løsningen designes herefter. Løsningen kan også indeholde dimensionering i forhold til fremtidige scenarier, når byggeriet er færdigt, og kan indeholde vurdering af designvandstande som følge af klimaændringer mv. Vi bestræber os på at levere den nødvendige rådgivning uden at overkomplicere løsningen. Løsningen skal matche opgaven og udfordringerne, og have fokus på den overordnede økonomi.