tolkening og kvalitetssikring af pumpetests

Nordiq Group hjælper løbende Vandfax med at tolke og kvalitetssikre pumpetests i forbindelse med etablering af nye indvindingsboringer i Danmark. Vi er til rådighed for Vandfax med kort varsel, og leverer hurtigt et overskueligt notat retur, så kunden kan få en afklaring.

Vores notat indeholder typisk en grafisk præsentation, bemærkninger til pumpetesten samt tolkning af boringens virkningsgrad og grundvandsmagasinets hydrauliske værdier, herunder transmissiviteten. Tolkningen er typisk baseret på programmet AQTESOLV. Når myndighederne stiller krav herom, vurderes den planlagte indvindings påvirkning på nærliggende indvindingsanlæg, vådområder mv.