Effektiv jordvarme til små og store bygninger

Nordiq Group ser ATES som en åbenlys brik i fremtidens energiløsning. Vi kan hjælpe med planlægning og udførelse af alle dele af projektet, herunder forundersøgelser af de hydrogeologiske forhold, vurdering af vandressourcepåvirkningen, indhentning af tilladelser samt selve dimensioneringen af anlægget.

Vi har gode kontakter til de væsentligste spillere på markedet, både indenfor boringsetablering og etablering af anlæg, og kan sætte det rigtige hold, så både forundersøgelser, energiberegninger, modellering, myndighedsbehandling, etablering og overvågning leveres som en samlet pakke, skræddersyet til det enkelte projekt.