Strategisk rådgivning til Energispring

Energispring er et samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, de største bygningsejere, udlejere, administratorer og interesseorganisationer om at udvikle fremtidens energirigtige bygninger. Energispring er en del af Klimaplanen KBH 2025 og bidrager til at gøre hovedstaden CO2-neutral i 2025.

Energiforbruget skal ned i den eksisterende bygningsmasse, og partnerne i Energispring er gået sammen om at dele erfaringer og data. Data om bygningers energiforbrug er centrale for at kunne benchmarke bygningers performance, også på tværs af bygningsejere, og giver partnerne nye indsigter i hvor og hvordan de kan optimere driften. HOFOR estimerer eksempelvis, at en typisk ejendom kan spare 10 pct. alene på at optimere driften ved at overvåge sit energiforbrug i realtid. Data bruges ligeledes til at give partnerne en mere solid baseline for energirenovering.

Nordiq Group har assisteret Energispring med at udvikle og udvide partnerkredsen, og med at udforme den fremtidige organisering af projektet. Målet har været at sikre fremdrift, at Energispring fortsat udvikler sig positivt og når de ambitiøse mål, som er sat for partnerskabet. Samtidig har vi hjulpet med at lægge en plan for Energisprings arbejde i de kommende 2-5 år.