Scenarierapport for Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI – foreningen af rådgivende ingeniører har i efteråret 2018 udgivet en scenarierapport for fremtidens mobilitet. Det er et debatoplæg til samfundets beslutningstagere og andre interesserede, der er optaget af at levere løsninger til samfundets udfordringer og fortsatte udvikling.

Vi blev hyret af FRI til at udvikle den bagvedliggende metode og den overordnede disposition som rammesætning for styregruppens arbejde. Efterfølgende blev vi desuden bedt om stå for scenarieanalysen og den afsluttende gennemskrivning af hele rapporten.

En af de centrale diskussioner analysen tager fat i har været om adfærd og hvad der karakteriserer fremtidens trafikanter. Beslutninger om mobilitet og infrastruktur er langsigtede, og adfærd og præferencer er derfor kritiske usikkerheder. Hvad vil fremtidige generationer efterspørge? Hvordan kan vi med de valg vi træffer i dag påvirke trafikanters adfærd i fremtiden?

Rapporten er udarbejdet sammen med en række af branchens aktører, herunder COWI, Urban Creators og Rambøll. Rapporten kan hentes på frinet.dk og rekvireres i hardcopy samme sted.

Kunde: FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Projektperiode: Juni 2018- Oktober 2018

Leverancer: Strategi, metode, analyse, scenarier, rapport

Produkt: 36 siders rapport