Analyser og research - det strategiske grundlag og overblik

Vi oplever flere kunder, der har behov for at få et bedre overblik over de data og analyser, de har fået udarbejdet inden for et område, og få sikret sammenhængen til strategier og visioner - samt at få analyser og data tænkt på tværs. Vi kan hjælpe med at skabe dette overblik, fagligt og organisatorisk, og gøre fx tekniske analyser klar til at passe ind i en politisk indstilling og behandling, fordi det kobles til det strategiske ophæng, og fordi vi kender arbejdsgangen i en myndighed.

Vi tager det eksisterende datagrundlag og perspektiverer det med andre data, fra os eller fra jer. Vi udfordrer ofte de grundlæggende antagelser – dem, som typisk tages for givet i en given kontekst – for på den måde at give rum for at der kan opstå nye anskuelser og muligheder.

Vi har et tværfagligt team og kan både arbejde med kvantitative og kvalitative metoder. Alt efter hvad der skal analyseres tilrettelægger vi team og metode derefter.