Innovationsworkshop

Traditioner, skiftende medarbejdere, begrænset tid og manglende teknisk indsigt er nogle af de faktorer som kan sænke produktivitet og skaber bøvlede arbejdsgange. Vi mener, at vi med vores brede faglige forståelse og friske øjne kan hjælpe virksomheder og offentlige aktører med at effektivisere arbejdsgange som eksempelvis domineres af gentagelse og manuelle operationer.

Efter en respektfuld dialog med de involverede, tilbyder vi at give en vurdering af potentialet for at automatisere arbejdsgange, og skitsere et koncept for hvorledes dette kan gøres. Derefter bistår vi gerne med den tekniske udvikling, evt. via underleverandører, for at sikre at kunden en optimal løsning.