STRATEGI

Strategi er en kernekompetence for os og vi er erfarne i at udvikle langsigtede strategier og planer. Som strategirådgivere udarbejder vi hele strategier, vi perspektiverer og udfordrer eksisterende strategier, og vi kan assistere under eksekveringen. Vi arbejder både med strategier for byer, for specifikke kvarterer, faglige områder eller særlige problemstillinger, hvor borgere og eksterne parter er vigtige interessenter, og strategier der er mere interne for organisationer, for et fagområde eller for en bestemt udfordring.

Vi arbejder med beslutningstagere og dem, der er med til at sikre, at beslutninger bliver bragt til live og implementeres. Vi ønsker at skabe de bedste løsninger i tæt samarbejde med vores kunder, og tror på at det bedste resultat opnås, når man arbejder tæt sammen i hele projektforløbet – det betyder, at vi gerne sidder sammen med vores kunder, når vi udfører arbejdet for dem.

Gennemgående for vores projekter er, at vi realiserer tværfaglighed, vi forstår den offentlige sektors virkelighed, vi er globalt lokale og lokale globalt og vi har en dyb forståelse for de politiske processer og stor erfaring i at balancere politiske hensyn med økonomi, teknik og sociale forhold.

 

Udvikling af Strategi

Med vores metode sikrer vi sammenhæng, fælles retning og et stærkt ejerskab fra interessenter. Vi arbejder med at udvikle en fælles platform alle aktører kan spejle sig i, en fælles ambition, samt konkrete, realiserbare handlinger, der skal gøre strategien til virkelighed.

Review og evaluering - nye perspektiver

Har I strategien på plads, men når måske ikke det I havde håbet? Vi kan hjælpe med at få sat strategien i perspektiv og give anbefalinger til hvordan I kan komme sikrere i mål – om det handler om at få interessenter klædt bedre på, eller om der skal arbejdes med rammerne i organisationen, så har en vi en god proces til at understøtte jeres arbejde.

DIGItalisering og datadrevet værdiskabelse

Vi hjælper kunder med at sætte retning på deres digitaliseringsindsats, så den skaber værdi for dem og deres omverden. Vi kombinerer tekniske kompetencer med viden om brugere og behov, og perspektiverer med vores indsigt i trends inden for data og digitalisering.

Innovationsworkshop

Traditioner, skiftende medarbejdere, begrænset tid og manglende teknisk indsigt er nogle af de faktorer som kan sænke produktivitet og skaber bøvlede arbejdsgange. Med en innovationsworkshop kan vi hjælpe jer til at se jeres arbejdsgange med nye øjne.

Analyser og research

Vi oplever flere kunder, der har behov for at få et bedre overblik over deres data og få sikret sammenhæng mellem analyser, strategier og visioner. Vi hjælper med at få analyser og data tænkt på tværs, udfordre de grundlæggende antagelser, se nye muligheder, samt passe det ind i en politisk indstilling og behandling.

Strategiske partnerskaber

Vi kan hjælpe med at udvikle frugtbare samarbejder mellem myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner og har gode erfaringer med at forankre strategiske partnerskaber.