MUDP-projekt om smart cities

Vi er i fuld gang med at realisere et udviklingsprojekt gennem MUDP, hvor vi sammen med Frederiksberg Forsyning skal se på hvordan vi kan udvikle et SMART online moniteringssystem til urbane vandressourcer, og skabe basis for at målrette planlægning, design, drift og vedligehold af de store investeringer inden for klimatilpasning.

En del af projektet går ud på at installere målere i nogle af de områder i Frederiksberg, hvor regnvandet er afkoblet fra kloaksystemet. Ved at sammenholde måledata fra forskellige steder i regnvandssystemet, kan man få brugbar viden om de nye anlæg under forskellige regnvejrsmønstre.