Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR)

Vi ønsker at skabe store resultater i samarbejde med vores kunder og er ikke bange for at sætte ambitiøse mål. Vi tror på, at vi sammen kan udtænke smarte løsninger, så vand i byer altid vil kunne vendes fra at være en belastning til at blive en værdifuld ressource og kan medvirke til at skabe attraktive byrum.

I Nordiq Group er der et tæt bånd mellem vores vandafdeling og vores miljø- og strategiafdelinger. Dette gør os i stand til effektivt at skabe de tværfaglige løsninger, som vi mener er nødvendige for at kunne levere bæredygtige projekter.

Parallelt med vores rådgivningsprojekter deltager vi i flere forskningsprojekter i Kina og Danmark. I disse projekter er vi typisk bindeled mellem det akademiske miljø og offentlige aktører, og bidrager med innovation indenfor eksempelvis smart cities. Vi er overbeviste om at løbende fokus på innovation er med til at sikre spændende og tidssvarende løsninger for vores kunder.