Strategisk byudvikling med flod som samlingspunkt

I første fase af en ny strategisk masterplan for millionbyen Baoding, syd for Beijing, udviklede og konkretiserede Nordiq en tværgående by-strategisk plan for Huang Hua Guo-floden som krydser byen.

I visionsoplægget blev byrum, klimatilpasning og mobilitet perspektiveret på hele Baoding by og i detaljer langs selve floden med et skarpt fokus på livability.

Planen indeholder en samlet perspektivering af mobilitet, byrum og klimatilpasning baseret på vores bæredygtige GGB-koncept med integration af mobilitet, byggeri/byrum, klima/energi og natur/kultur. For Baoding indebar dette også et forslag om sponge-city løsninger, som foruden at være økonomisk attraktive også giver øget værdi og livability i form af grønne byrum, øget grundvandsdannelse, større bioodiversitet og bedre mikroklima. Sammenholdt med vores fokus på mobilitet og blød trafik har dette medvirket til at skabe en ambitiøs masterplan.

Kunde: Beijing Enterprise Water Group (BEWG)

Projektperiode: September 2018 – November 2018

Leverancer: Vision, GGB-analyse, masterplan

Produkt: 205 sider booklet A3 format

Partnere: Archiland International